Ваша сокровищница повседневного вдохновения

Интересные ссылки:

Sala do pracy w małych grupachCzyli o tym, jak przygotować otoczenie wspierające nauczyciela w indywidualizacji?

Powodzenie indywidualizacji w sposób istotny zależy od odpowiednio przygotowanego otoczenia, w którym i uczniowie, i nauczyciel spędzają większą część swojego dnia. Ważny jest każdy aspekt:

•meble, ich rodzaj i ustawienie
Dobrze przemyślane ustawienie umożliwi różne formy aktywności dzieci w czasie dnia.

• pomoce dydaktyczne, programy multimedialne i biblioteczka
Zróżnicowane i atrakcyjne materiały edukacyjne zachęcają dzieci do aktywności i umożliwiają uczenie się przez działanie.

• zagospodarowanie ścian, okien i parapetów
Elementy wnętrza klasy są bardzo przydatne w otwartych formach nauczania.

 

Мебель, тип и расстановка мебели

Ławki i krzesła

Ławki uczniów wraz z krzesłami zajmują znaczną część. O ustawieniu krzeseł decyduje preferowany styl nauczania i przeważająca forma aktywności. Jeśli lekcja prowadzona jest głównie w formie frontalnej, wskazane jest ustawienie wszystkich ławek w rzędach równoległych do tablicy (tradycyjnie znane nam ustawienie). Jeśli natomiast przeważa praca grupowa  zaleca się mniej ustawienie ławek w formie grupowej lub tzw. rybiej ości. W przypadku prowadzenia lekcji w formie „nauczania otwartego” ławki ustawiane są w taki sposób, aby ułatwić miejsce na swobodne przemieszczanie się dzieci, z uwzględnieniem możliwości pracy na podłodze.


Szafki, regały

Dostępne dla wszystkich karty i zadania - do wykonania indywidualnego lub w małych grupachSzafki z drzwiczkami służą przechowywaniu materiałów, które nie są obecnie w użytku. Na regałach natomiast rozmieszczamy pomoce dydaktyczne, materiały piśmiennicze i inne artykuły będące w codziennym użytku. Praktycznym rozwiązaniem jest zestawianie regałów plecami do siebie i bokiem do ściany, co tworzy zaciszne kąciki i uwalnia cenne miejsce na ścianie. Dobrze jest wybierać regały na tyle niskie, że na ich górnej półce tworzy się powierzchnia ekspozycyjna będąca w zasięgu dzieci (na zadania w metodzie stacji, na grupowanie materiałów w ośrodkach wiedzy). Każde dziecko powinno mieć w sali miejsce na swoje osobiste rzeczy (półka na regale, szuflada), a także na różne segregatory i teczki przedmiotowe.


Karty i materiały papiernicze dostępne dla wszystkichPomoce dydaktyczne

Nauczyciel przygotowuje dodatkowe zadania z wykorzystaniem bazy dydaktycznej, a także sporządza indywidualne plany pracy. Starannie dobrane materiały edukacyjne pełnią ważną rolę wspierającą proces każdego nauczania, a zwłaszcza nauczania zindywidualizowanego. Najważniejsze cechy dobrego materiału dydaktycznego można podsumować następująco:
• atrakcyjny – zapraszający ucznia do nauki
• zrozumiały – umożliwiający samodzielną naukę
• z wbudowaną samokontrolą – zapewniający uczniowi możliwość kontroli poprawność wykonania zadania

Stały dostęp do komputera oraz internetuУчебные пособия должны быть разнообразными, чтобы позволить студентам приобретать и закреплять знания по конкретному вопросу во многих видах деятельности. В случае фронтального урока учитель должен снабдить каждого ученика одинаковым набором учебных пособий, чтобы иметь возможность проводить занятия со всем классом. В индивидуальном обучении с использованием открытых методов обучения (метод станции, центры знаний, еженедельный план) учащиеся могут использовать различные учебные ресурсы, не имея полного набора для каждого учащегося.

Вышеупомянутое построение самоконтроля учеником освобождает учителя от этой роли, давая ему дополнительное время для работы непосредственно с выбранными учениками.

Programy multimedialne i biblioteczka
Wykorzystanie powierzchni pionowychKomputer i biblioteczka odgrywają ważną rolę w nauczaniu zindywidualizowanym w ramach zajęć obowiązkowych. Dobrze, gdy w sali znajdować się będzie jeden lub dwa komputery oraz wygodny kącik ze zbiorem interesujących książek.


Ściany, okna, drzwi i parapety
Bardzo przydatne miejsca w przestrzeni klasowej w czasie organizowania pracy indywidualnej. Na parapetach można rozkładać materiały dydaktyczne przygotowane do pracy na stacjach lub ośrodkach wiedzy. Ściany służyć mogą wywieszaniu nie tylko prac uczniów, lecz także zamieszczaniu informacji organizacyjnych (podział na małe grupy, ewidencja dzieci pracujących w ośrodkach, program tygodniowy lub stacji). Okna i drzwi mogą służyć ekspozycji prac dzieci.

Komentarze (0)

Комментариев пока нет

Комментарий

  1. Добавление комментариев от гостей.
Поделитесь своим местоположением
0
При условии