Ваша сокровищница повседневного вдохновения

Интересные ссылки:

Портфельный метод в I-III классах - Портал просвещения

С первых мгновений рождения мы получаем когнитивные стимулы, нас интересует мир, мы смотрим вокруг. Сначала неосознанно, а затем все более внимательно анализируем окружающий нас мир. Мы хотим встретиться с ним. У нас есть естественная потребность приобрести новые навыки и улучшить те, которые у нас уже есть. Знакомство с новыми вещами делает нас счастливыми.

Это касается каждого ребенка независимо от его возраста. Это должен понимать каждый родитель и учитель, потому что никто не несет ответственности за создание среды, окружающей ребенка, богатой стимулами развития. Наша роль - не диктовать ребенку все, что мы знаем, а создавать возможности для саморазвития. Есть много методов, которые поддерживают учителя, чтобы ребенок в процессе обучения мог испытывать, изучать и понимать мир, и в то же время чувствовать, что они сами ответственны за свое развитие.

Do sposobów, prowadzących do samorozwoju możemy zaliczyć metodę „Teczki”. Polega ona na prowadzeniu indywidualnych teczek przez dziecko.  Mogą one być prowadzone zarówno przez dzieci w wieku przedszkolnym jak i szkolnym. Przed wprowadzeniem innowacyjnej metody zawsze rozmawiam
z rodzicami, czy zgadzają się na jej wprowadzenie. Wyjaśniam rodzicom cel, dlaczego chcę w taki sposób pracować dziećmi. Po rozmowie z rodzicami, zawsze są przekonani o słuszności, podejmowanych przeze mnie działań, zgadzają się.

В связи с тем, что я учитель интегрированного обучения, я работал со своими учениками в I, II и III классах. Прежде чем представить портфель, я написал письмо каждому студенту. Мне очень нравится пробуждать интерес учеников к тому, что произойдет на уроке, с помощью письма, адресованного каждому ребенку. Конечно, письмо запечатано.

Уважаемый студент!

Teczka, którą postanowiłeś prowadzić będzie pomagała Tobie gromadzić własne prace, obserwacje, projekty, samodzielne zadania praktyczne, doświadczenia, ankiety, samooceny, fiszki, testy, sprawdziany, prace domowe.
Dzięki niej dowiesz się, jak samodzielnie planować i organizować własną naukę. Na początku będziesz otrzymywał przygotowane przeze mnie tygodniowe plany pracy, które pomogą Tobie zaplanować własną naukę. Poza tym będziesz wcześniej wiedział, jakie będziemy realizować cele i nacobezu, a to pozwoli Ci aktywnie przygotowywać się do lekcji i zaproponować własne pomysły realizacji tematów. Jestem bardzo ciekawa, jakie one będą.
Teczka zastąpi dotychczasowy zeszyt. Na zakończenie roku szkolnego ocenisz, czy lepiej pracuje się
z teczką czy też wolisz wrócić do zapisywania zeszytów.

В начале я предлагаю следующее:

 1. Подготовьте переплет, в который вы сможете прикрепить карточки и футболки - А4. Кроме того, вам понадобится бумажная папка, в которой вы сможете доставить домой отдельные детали из переплетного устройства. Вы получите в подарок цветные карточки, которые станут титульными карточками.
 2. Сначала мы подготовим портфельный план, который систематизирует его. Это важный вид деятельности для четкого и эффективного использования.
 3. Папка будет состоять из двух частей. План первой части одинаков для всех студентов. Здесь будут общие задания и работа, конечно же выполненная вами. Вторая часть портфеля полностью индивидуальна. Здесь вы можете публиковать что угодно.

Помните! Папка будет использоваться в первую очередь для вас! Бег только для учителей шоу не имеет значения!

Życzę powodzenia w prowadzeniu Teczki, aby dała Ci dużo motywacji do dalszej nauki, ale również przyjemności podczas tworzenia własnych prac! Chciałabym, aby Teczka stała się dla Ciebie nie tylko świetną zabawą, ale także, abyś dzięki niej polubił uczenie się.

Małgorzta Kalemba

Zanim przystąpiliśmy do pracy z „Teczką” wspólnie ustaliliśmy, co znajdzie się w niej.

Metodą „burzy mózgów” wybraliśmy następujące działy:

 1. O mnie.
 2. Moje osiągnięcia.
  a) Tygodniowe plany pracy.
  b) Notatki z poszczególnych lekcji, zawierające datę, temat, cele lekcji, nacobezu, notatkę oraz ocenę zrealizowanych celów (samoocenę).
  c) Samoocena, refleksja nad sobą.
  d) Prace domowe - sprawdzone i poprawione.
  e) Fiszki.
  f) Recenzje przeczytanych książek.
  g) Słownictwo pomocnicze, które mogę wykorzystać do budowania zdań, samodzielnych prac, opisów, opowiadań, twórczych wypowiedzi pisemnych.
  h) Ortografia, w której zgromadzę wyrazy, które umiem już zapisać i te, z których zapisem mam jeszcze problem. Tutaj będę zbierał wszystkie zasady ortograficzne oraz wykonywane zadania i ćwiczenia.
  i) Gramatykę, składającą się z części mowy, zdania, przykładów zdań lub ćwiczeń.
  j) Wiadomości przyrodnicze - obserwacje, doświadczenia.
  k) Wiadomości historyczne.
  l) Wiadomości geograficzne.
  m) Kartoteka sprawdzianów, kartkówek, prac klasowych, ankiet, testów.
  n) Dokumentacja projektów i konkursów.
  o) Matematyczne zasady i zabawy.
  p) Mój bank pytań kluczowych.
 3. Moje zainteresowania.

Метод «Портфель», как я и ожидал, принес положительные изменения в процесс обучения моих учеников. В начале дети подготовили очень хорошие письменные презентации о себе, своей семье, своих интересах в письменной версии, а также фотографии или рисунки. Они поместили их в начале портфеля, чтобы человек, который его взял, знал, кто его владелец. Мы пошутили, что таким образом она завоевала «душу».

В результате систематической работы с Портфолио я заметил следующие преимущества:

 1. Wzrosła motywacja uczniów do podejmowania zadań na coraz wyższym poziomie.
 2. Stanowi nieodzowną pomoc w zindywidualizowaniu procesu dydaktyczno-wychowawczego.
 3. Dzieci przejawiają większe zaangażowanie na lekcjach i w pracy domowej.
 4. Tygodniowe plany pracy systematyzują proces uczenia się każdego dziecka.
 5. Ze względu na swoją zawartość, a mianowicie zagadnienia i pojęcia ortograficzne, gramatyczne, geometryczne, algebraiczne, historyczne, przyrodnicze stała się swoistą „ściągą”, z której dziecko, gdy tylko ma taką potrzebę może samodzielnie skorzystać.
 6. Przerodziła się w ważny rejestr-dokument  twórczości dziecka zarówno literackiej, jak i plastycznej.
 7. Jest zbiorem wszelkich osiągnięć ucznia typu sprawdzianów, ocen koleżeńskich i nauczycielskich, samoocen, prac pisemnych, dyplomów, pochwał itp.
 8. Notatki z poszczególnych lekcji jako luźne kartki, zamieszczane w Teczce, uczą dzieci planowania własnej nauki.
 9. Uczniowie wspaniale samodzielnie pracują z fiszkami (technika Celestyna Freineta), które też są umieszczane w Teczkach.
 10. Trzecia część pomaga w zbieraniu najważniejszych dla ucznia informacji, dotyczących jego zainteresowań.

Родители также признали ценность Портфеля, согласившись продолжить работу с этим методом.

Komentarze (0)

Комментариев пока нет

Комментарий

 1. Добавление комментариев от гостей.
Поделитесь своим местоположением
0
При условии