Ваша сокровищница повседневного вдохновения

Интересные ссылки:

Po lekturze статья о методе еженедельного плана этот метод на практике (2-3 класс начальной школы). С тех пор у меня больше нет трудностей с индивидуализацией работы моих учеников. Я заметил много положительных особенностей работы таким образом.

На мой взгляд, метод «недельного плана»:

1. Учитель помогает
a. dostosować zadania do indywidualnych możliwości każdego dziecka,
b. różnicować pracę ze względu na stopień trudności danego zadania,
c. organizować tak czas, aby móc w każdej chwili pomóc dziecku, gdy zaistnieje taka potrzeba,
d. zaobserwować sukcesy i trudności swoich uczniów,
e. pomyśleć nad sposobem pomocy im w pokonaniu trudności,

2. ученик
a. pozwala rozwijać postawę badawczą, poszukującą, stymuluje myślenie twórcze,
b. daje możliwość wyboru rodzaju zadań, z tym, że zadania obowiązkowe muszą być wykonane w ciągu dnia,
c. przygotowuje do samodzielnego wykonywania zadań na coraz wyższym poziomie nauczania,
d. rozbudza ciekawość poznawczą,
e. zachęca do samodzielnego poszukiwania informacji z różnych źródeł,
f. doskonali umiejętność czytania ze zrozumieniem,
g. uczy planowania, tak potrzebnego w dorosłym życiu,
h. wyrabia umiejętność pracy w ciszy, skupieniu,
i. zapewnia większą swobodę podczas wykonywania pracy,
j. rozbudza kreatywność każdego ucznia – sam dochodzi, analizuje i podejmuje decyzję takiego, a nie innego sposobu wykonania zadania,
k. uczy współpracy w zespole.

Вышеуказанные мысли, высказанные во время наблюдения за детьми, способствовали моему решению продолжить мою систематическую работу с еженедельным планом. Это стало своего рода инструментом для «поиска» каждого ребенка, что влияет на его мотивацию действовать на более высоком уровне. Я надеюсь, что, написав статью и указав на положительные аспекты плана, я призвал других учителей работать таким образом.

Вы можете узнать больше о методе «недельного плана» на портале для образовательных учреждений:

 

Komentarze (0)

Комментариев пока нет

Комментарий

  1. Добавление комментариев от гостей.
Поделитесь своим местоположением
0
При условии