Ваша сокровищница повседневного вдохновения

Интересные ссылки:

Mozaika PerloTak, tak, ten obcego pochodzenia rzeczownik właśnie tak dziwnie się odmienia w liczbie mnogiej - mozaik!
Mozaika Perlo rozwija u dzieci szereg umiejętności, które pełnią ważną rolę w ich rozwoju. Dostarcza nie tylko ćwiczeń z zakresu koloru, kształtu, rozmiaru, kierunku i ułożenia przedmiotów (odtwarzanie dwuwymiarowych figur), ale ćwiczona jest również umiejętność odnajdywania, kojarzenia z wykorzystaniem kart z wzorami. Rodzaj zadań sprawia, że kluczową rolę w zabawie sprawuje koordynacja wzrokowo-ruchowa. Rozwój tych umiejętności jest istotny przy późniejszej nauce czytania (obserwacja), pisania (czynność motoryczna) i języka (kształt i kierunek liter).

Направления игры: когнитивное развитие и арифметические навыки, развитие логического мышления и раскрытие значения чисел, развитие навыков визуального различения цветов и форм, развитие мелкой моторики и навыков письма с помощью практики точности пинцета.

Gra
Мозаика Perlo может использоваться по-разному:

Вариант I Свободная игра
Дети используют свое собственное воображение для создания моделей.

Вариант II Открытки с рисунками
Карты с узорами можно поместить в деревянную раму и покрыть прозрачной мозаичной основой. Это позволяет детям дублировать рисунок. Вы также можете поместить карту с узорами рядом с мозаичной доской, что усложнит задачу.

Вариант III Ритмы
Dzieci otrzymują zadanie ułożenia serii kolorów, np. dwa czerwone koraliki, następnie dwa zielone, dwa czerwone, itd. Zadanie to może zostać następnie poszerzone o inne kolory i/lub proste figury (np. kwadrat lub trójkąt).
Można również przeobrazić „rytm” w ćwiczenie językowe z zakresu ilości, koloru i pojęć np. "weź 6 czerwonych koralików i ułóż z nich trójkąt (lub dowolny kształt), potem weź 5 koralików zielonych i ułóż z nich krzyżyk (lub dowolny kształt, w zależności od możliwości dziecka) po prawej stronie trójkąta, a potem taki sam zielony trójką i znów czerwony krzyżyk i tak na przemian".

Мозаика обычно высвобождает огромное количество идей у ​​детей - пусть они увлекутся!

Komentarze (0)

Комментариев пока нет

Комментарий

  1. Добавление комментариев от гостей.
Поделитесь своим местоположением
0
При условии